menusearch
gholamihmco.ir

ارت سنجی و صدور تاییدیه

header
چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۹
(0)
(0)
ارت سنجی و صدور تاییدیه

ارت سنجی چیست ؟

سیستم تولید و انتقال و توزیع الکتریکی در ایران، سیستم الکتریکی زمین شده است. مفهوم آن، عبارت از این است که در محل تولید انرژی الکتریکی، انت‌‌‌‌های سه    سیم پیچی ژنراتور که نسبت به هم 120 درجه اختلاف فاز دارند بهمدیگر وصل شده و نقطه ستاره تشکیل می‌دهند. نقطه ستاره در محل تولید بصورت مستقیم ( بدون استفاده از مقاومت محدود کننده ) به زمین وصل میشود. به چنین سیستمی، سیستم زمین شده میگویند یعنی از جرم زمین بعنوان هادی خنثای بینهایت در شبکه برق استفاده شده و در محل مصرف کننده، یک سیم هادی را به زمین وصل کرده و بعنوان سیم زمین یا سیم خنثی یا سیم نول در شبکه توزیع کرده و به مصرف کننده تحویل میدهند.

بنابراین در اینگونه سیستمها، زمین نسبت به هر کدام از فاز‌‌‌‌های شبکه دارای اختلاف سطح الکتریکی بوده و اگر انسان ما بین فاز و سیم نول یا زمین قرار گیرد اختلاف پتانسیل فازی که در شبکه فشار ضعیف ایران 220 ولت است به دو نقطه از بدن وی اعمال شده و فرد دچار برق گرفتگی میگردد.

 

خدمات سنجش ارت در ایمنی برق

 

بعضی از دستگاه‌‌‌‌های الکتریکی مورد استفاده در خانه ها ( مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، سماور برقی، اتوی برقی و ...)، مغازه ها، ادارات و اکثر دستگاه‌‌‌‌های الکتریکی مورد مصرف در کارگاهها و کارخانجات وغیره ( مانند ماشین تراش، الکتروموتورها، ترانس‌‌‌‌های جوش، تابلو‌‌‌‌های برق، ...) دارای بدنه هادی (فلزی ) هستند. چنانچه هر یک از فاز‌‌‌‌های شبکه به هر عنوان به بدنه فلزی دستگاه تماس داشته باشد بدنه دستگاه برقدار شده و در صورت تماس فرد با بدنه آن شوک الکتریکی به بدن فرد اعمال میشود که میتواند موجب مرگ فرد گردد.

برای پیشگیری از این نوع حوادث، در محل استفاده از دستگاه‌‌‌‌های الکتریکی، چاه ارت یا الکترود ارت مطمئن ایجاد کرده و بدنه فلزی دستگاه‌‌‌‌های برقی را بوسیله سیم ارت یا هادی حفاظتی که به رنگ زرد و سبز مس باشد به این الکترود وصل می‌کنند. بدین ترتیب بدنه دستگاه برقی با زمین هم پتانسیل شده و از ظاهر شدن ولتاژ خطرناک در بدنه دستگاه جلوگیری میکند به شرطی که مقاومت الکترود زمین بسیار کم و از حداقل استاندارد (2 اهم ) برخوردار باشد

ایجاد الکترود مطمئن و پایدارو قابل اعتماد ( ارتینگ ) و ارتباط اصولی آنها برای استفاده بیخطر از دستگاه‌‌‌‌های برقی ( هم بندی یا باندینگ ) بسیار حائز اهمیت و از الزامات استاندارد ایران است.

 

تعریف ارت سنجی

سنجش یا اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود اصلی زمین ( چاه ارت یا هرنوع الکترود سطحی یا افقی ) نسبت به جرم کلی زمین را         ارت سنجی می‌نامند.

 

 

از آنجاییکه الکترود‌‌‌‌های مدفون شده در داخل زمین به مرور زمان در اثر واکنش‌‌‌‌های درون خاک، کیفیت خود را ازدست داده و مقاومت الکتریکی آنها افزایش می‌یابد به همین جهت باید مرتبا تحت کنترل قرار گیرند و بصورت دوره ای یکساله مقاومت الکتریکی آنها نسبت به جرم زمین اندازه گیری شود.

براساس ماده 22 آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها، کلیه کارگاه‌‌‌‌های مشمول قانون کار باید سیستم زمین کارگاه خود را بطور سالانه  ارت سنجی نموده و تاییدیه معتبر از مشاورمجاز مربوطه اخذ نمایند.

  ماده 22 :

کارفرما مکلف به اخذ تاییدیه سالیانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین (الکترود ارت ـ دستگاهها ـ همبندیها و دیگر تجهیزات و متعلقات) از وزارت کار و امور اجتماعی است.

اینجانب بعنوان مشاور حفاظت فنی مورد تایید وزارت کار درزمینه ایمنی برق، بمدت چهارسال است بنابه در خواست مدیران کارگاهها، به کارگاه‌‌‌‌های بزرگ و مهم در سطح منطقه مراجعه کرده و با دستگاه‌‌‌‌های ارت سنجی مدرن و کالیبره براساس استاندارد‌‌‌‌های حاکم بر ایمنی برق محیط کار نسبت به سنجش ارت و هم بندی و مقاومت الکتریکی کل سیستم اقدام و درصورت تطابق آنها با الزامات استاندارد‌‌‌‌های فوق الذکر نسبت به صدور تاییدیه معتبر یکساله اقدام میکنم. بدیهی است در صورت عدم تطابق مقادیر اندازه گیری شده با الزامات استاندارد نسبت به ارائه راه حل‌‌‌‌های عملی و کاربردی برای دستیابی به سیستم ارت مورد تایید اقدام کرده و از هیچ راهنمایی دراین زمینه دریغ نمی‌کنم.

سنجش مقاومت چاه ارت – تاییدیه معتبر چاه ارت در تبریز – مشاور وزارت کار – اندازه گیری مقاومت زمین – ارت سنجی – اندازه گیری چاه ارت  

 

گالری تصاویر محصول
 طبق ماده 22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاهها، کارفرما موظف است سالیانه برای حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم ارتینگ کارگاه خود نسبت به اندازه گیری مقاومت ارتینگ و اخذ تاییدیه معتبر اقدام نماید.
 هم بندی بدنه بیگانه
 سیستم ارتینگ خانه
 MET
 سیستم زمین شده ای که تاقسمتی از شبکه، نول و هادی حفاظتی با هم مشترک (C ) و از انجا به بعد سیم نول از هادی حفاظتی بصورت جداگانه توزیع می‌گردد (S) .
 سیستم‌‌‌‌های اختصاصی توزیع برق
تصاویر
بیشتر
instagramtelegramwhatsup