menusearch
gholamihmco.ir

ارت سنجی و صدور تاییدیه

header
چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۹
(0)
(0)
ارت سنجی و صدور تاییدیه

ارت سنجی چیست ؟

سیستم تولید و انتقال و توزیع الکتریکی در ایران ، سیستم الکتریکی زمین شده است . مفهوم آن ، عبارت از این است که در محل تولید انرژی الکتریکی ، انتهای سه    سیم پیچی ژنراتور که نسبت به هم 120 درجه اختلاف فاز دارند بهمدیگر وصل شده و نقطه ستاره تشکیل می دهند . نقطه ستاره در محل تولید بصورت مستقیم ( بدون استفاده از مقاومت محدود کننده ) به زمین وصل میشود . به چنین سیستمی ، سیستم زمین شده میگویند یعنی از جرم زمین بعنوان هادی خنثای بینهایت در شبکه برق استفاده شده و در محل مصرف کننده ، یک سیم هادی را به زمین وصل کرده و بعنوان سیم زمین یا سیم خنثی یا سیم نول در شبکه توزیع کرده و به مصرف کننده تحویل میدهند .

بنابراین در اینگونه سیستمها ، زمین نسبت به هر کدام از فازهای شبکه دارای اختلاف سطح الکتریکی بوده و اگر انسان ما بین فاز و سیم نول یا زمین قرار گیرد اختلاف پتانسیل فازی که در شبکه فشار ضعیف ایران 220 ولت است به دو نقطه از بدن وی اعمال شده و فرد دچار برق گرفتگی میگردد .

 

خدمات سنجش ارت در ایمنی برق

 

بعضی از دستگاههای الکتریکی مورد استفاده در خانه ها ( مانند ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی ، سماور برقی ، اتوی برقی و ...) ، مغازه ها ، ادارات و اکثر دستگاههای الکتریکی مورد مصرف در کارگاهها و کارخانجات وغیره ( مانند ماشین تراش ، الکتروموتورها ، ترانسهای جوش ، تابلوهای برق ، ...) دارای بدنه هادی (فلزی ) هستند . چنانچه هر یک از فازهای شبکه به هر عنوان به بدنه فلزی دستگاه تماس داشته باشد بدنه دستگاه برقدار شده و در صورت تماس فرد با بدنه آن شوک الکتریکی به بدن فرد اعمال میشود که میتواند موجب مرگ فرد گردد .

برای پیشگیری از این نوع حوادث ، در محل استفاده از دستگاههای الکتریکی ، چاه ارت یا الکترود ارت مطمئن ایجاد کرده و بدنه فلزی دستگاههای برقی را بوسیله سیم ارت یا هادی حفاظتی که به رنگ زرد و سبز مس باشد به این الکترود وصل می کنند . بدین ترتیب بدنه دستگاه برقی با زمین هم پتانسیل شده و از ظاهر شدن ولتاژ خطرناک در بدنه دستگاه جلوگیری میکند به شرطی که مقاومت الکترود زمین بسیار کم و از حداقل استاندارد (2 اهم ) برخوردار باشد

ایجاد الکترود مطمئن و پایدارو قابل اعتماد ( ارتینگ ) و ارتباط اصولی آنها برای استفاده بیخطر از دستگاههای برقی ( هم بندی یا باندینگ ) بسیار حائز اهمیت و از الزامات استاندارد ایران می باشد .

 

تعریف ارت سنجی

سنجش یا اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود اصلی زمین ( چاه ارت یا هرنوع الکترود سطحی یا افقی ) نسبت به جرم کلی زمین را         ارت سنجی می نامند .

 

 

از آنجاییکه الکترودهای مدفون شده در داخل زمین به مرور زمان در اثر واکنشهای درون خاک ، کیفیت خود را ازدست داده و مقاومت الکتریکی آنها افزایش می یابد به همین جهت باید مرتبا تحت کنترل قرار گیرند و بصورت دوره ای یکساله مقاومت الکتریکی آنها نسبت به جرم زمین اندازه گیری شود .

براساس ماده 22 آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها ، کلیه کارگاههای مشمول قانون کار باید سیستم زمین کارگاه خود را بطور سالانه  ارت سنجی نموده و تاییدیه معتبر از مشاورمجاز مربوطه اخذ نمایند .

  ماده 22 :

کارفرما مکلف به اخذ تاییدیه سالیانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین (الکترود ارت ـ دستگاهها ـ همبندیها و دیگر تجهیزات و متعلقات) از وزارت کار و امور اجتماعی میباشد.

اینجانب بعنوان مشاور حفاظت فنی مورد تایید وزارت کار درزمینه ایمنی برق ، بمدت چهارسال است بنابه در خواست مدیران کارگاهها ، به کارگاههای بزرگ و مهم در سطح منطقه مراجعه کرده و با دستگاههای ارت سنجی مدرن و کالیبره براساس استانداردهای حاکم بر ایمنی برق محیط کار نسبت به سنجش ارت و هم بندی و مقاومت الکتریکی کل سیستم اقدام و درصورت تطابق آنها با الزامات استانداردهای فوق الذکر نسبت به صدور تاییدیه معتبر یکساله اقدام میکنم . بدیهی است در صورت عدم تطابق مقادیر اندازه گیری شده با الزامات استاندارد نسبت به ارائه راه حلهای عملی و کاربردی برای دستیابی به سیستم ارت مورد تایید اقدام کرده و از هیچ راهنمایی دراین زمینه دریغ نمی کنم .

سنجش مقاومت چاه ارت – تاییدیه معتبر چاه ارت در تبریز – مشاور وزارت کار – اندازه گیری مقاومت زمین – ارت سنجی – اندازه گیری چاه ارت  

 

گالری تصاویر محصول
 طبق ماده 22 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی کارگاهها ، کارفرما موظف است سالیانه برای حصول اطمینان از صحت عملکرد سیستم ارتینگ کارگاه خود نسبت به اندازه گیری مقاومت ارتینگ و اخذ تاییدیه معتبر اقدام نماید.
 هم بندی بدنه بیگانه
 سیستم ارتینگ خانه
 MET
 سیستم زمین شده ای که تاقسمتی از شبکه ، نول و هادی حفاظتی با هم مشترک (C ) و از انجا به بعد سیم نول از هادی حفاظتی بصورت جداگانه توزیع می گردد (S) .
 سیستمهای اختصاصی توزیع برق
تصاویر
بیشتر
instagramtelegramwhatsup